Sumariusz Rodu Wąsowskich

obejmuje lata 1531 - 1999

Statystyki


 Opis   Liczba 
Wszystkie osoby 863  
Wszyscy mężczyźni 462 (53.53%)  
Wszystkie kobiety 401 (46.47%)  
Wszyscy nieznanej płci 0 (0%)  
Wszyscy żyjący 2  
Wszystkie rodziny 285  
Wszystkie unikalne nazwiska 170  
Wszystkie Zdjęcia 19  
Wszystkie Dokumenty 75  
Wszystkie Nagrobki 9  
Wszystkie Historie 0  
Wszystkie Nagrania 0  
Wszystkie Filmy 0  
Wszystkie Herby 1  
Wszystkie źródła 4  
Średnia długość życia1 53 lat, 318 dni  
Najwcześniej urodzony/a (NN Wąsowski (wylicz.) 1600  

 Najstarsi zmarli1   wiek 
Wiera Wąsowska 97 lat  
Bronisława Demidow 93 lat 355 dni  
Janina Wąsowska 93 lat 67 dni  
Rozalia Hrienow 93 lat  
Łucja Borkowska 93 lat  
Hanna Krystyna Ejbich 91 lat 189 dni  
Maria Grigoriew 91 lat 106 dni  
Jadwiga Michalska 90 lat 75 dni  
Leokadia Wąsowska 89 lat  
Irena Wąsowska 88 lat 340 dni  


1 Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne.

Więcej informacji o tym drzewie