Sumariusz Rodu Wąsowskich

obejmuje lata 1531 - 1999

Statystyki


 Opis   Liczba 
Wszystkie osoby 913  
Wszyscy mężczyźni 486 (53.23%)  
Wszystkie kobiety 427 (46.77%)  
Wszyscy nieznanej płci 0 (0%)  
Wszyscy żyjący 7  
Wszystkie rodziny 307  
Wszystkie unikalne nazwiska 193  
Wszystkie Zdjęcia 26  
Wszystkie Dokumenty 85  
Wszystkie Nagrobki 9  
Wszystkie Historie 0  
Wszystkie Nagrania 0  
Wszystkie Filmy 0  
Wszystkie Herby 1  
Wszystkie źródła 4  
Średnia długość życia1 54 lat, 253 dni  
Najwcześniej urodzony/a (NN Wąsowski (wylicz.) 1600  

 Najstarsi zmarli1   wiek 
Wiera Wąsowska 97 lat  
Bronisława Demidow 93 lat 355 dni  
Prywatne 93 lat 97 dni  
Janina Wąsowska 93 lat 67 dni  
Irena Wąsowska 93 lat 58 dni  
Rozalia Hrienow 93 lat  
Łucja Borkowska 93 lat  
Hanna Krystyna Ejbich 91 lat 189 dni  
Maria Grigoriew 91 lat 106 dni  
Jadwiga Michalska 90 lat 75 dni  


1 Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne.

Więcej informacji o tym drzewie